Isopropyldibenzoylmethane

(USAN)
Isopropyldibenzoylmethane Chemical formula
Synonyms: Isopropildibenzoilmetano. 1-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-3-phenyl1,3-propanedione.
Cyrillic synonym: Изопропилдибензоилметан.

Chemical information

Chemical formula: C18H18O2 = 266.3.
CAS — 63250-25-9.

Profile

Isopropyldibenzoylmethane, a substituted dibenzoylmethane, is a sunscreen with actions similar to those of avobenzone. It is effective against UVA light.
Published December 16, 2018.